Wandelroutes en beweegtuin in Aarle-Rixtel

In oktober 2020 heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel haar toekomstvisie voor Aarle-Rixtel in 2030 gepubliceerd. Verschillende onderwerpen kwamen hierin aan bod. Sport en recreatie is één van de besproken thema’s in de toekomstvisie. Lorraine McNab en Nicky van de Ven zijn beiden lid van het Dorpsplatform en onderdeel van de werkgroep Zorg & Welzijn. Lorraine werkt in het dagelijks leven als fysiotherapeut: ‘De behoefte aan sport en recreatie zal richting 2030 in alle vormen eerder toenemen dan afnemen. Het afgelopen jaar hebben wij allemaal gezien dat gezondheid belangrijk is. Voldoende bewegen is onderdeel van een gezondere leefstijl’

 Beweegtuin en beweegroutes
‘Als werkgroep Zorg & Welzijn zien wij dat er onder ouderen behoefte is aan meer mogelijkheden voor beweging. Zij zien de noodzaak om actiever bezig te zijn met hun eigen gezondheid.’ Bij het wooncomplex Zonnetij is een projectgroep bezig om meer contact onder bewoners te stimuleren. Het aanleggen van een beweegtuin en omliggende beweegroutes is een onderdeel hiervan. Nicky van de Ven is als dorpsondersteuner onderdeel van de projectgroep bij Zonnetij. ‘Een beweegtuin stimuleert beweging, op een ongedwongen manier en op ieder niveau. En plezier staat hierbij voorop, want samen bewegen is tenslotte het leukste. Hopelijk kan dat ook weer snel en verantwoord.’ De beweegtuin in Zonnetij wordt gekoppeld aan de beweegroutes die in Aarle-Rixtel komen te liggen; een initiatief van Fysio&Zo uit Aarle-Rixtel. Deze routes zijn geschikt voor jong en oud en kan men zelfstandig of onder begeleiding gaan lopen.

Samen voor meer leefbaarheid
Voor het project bij Zonnetij is er een projectgroep met leden van het Dorpsplatform, buurtsportcoach van Laarbeek Actief, fysiotherapeut van Fysio&Zo (Lorraine McNab) en bureau Boost (Kim van Uden). Vanuit Fysio&Zo zijn ook de basisscholen en lokale ondernemers betrokken geraakt. ‘Zo zorgen we ervoor dat het beweegaanbod ook aansluit bij de behoefte in Aarle-Rixtel.’, vertelt Nicky. De werkgroep Zorg & Welzijn van het Dorpsplatform haalt behoeften op van de inwoners. Ze leggen de verbinding met bestaande projecten en ideeën. En waar nodig bieden ze financiële steun met behulp van de leefbaarheidssubsidie. Lorraine: ‘Het doel van de leefbaarheidssubsidie is om initiatieven in het dorp een extra impuls te geven. Inwoners, buurten of sportverenigingen met een idee, project of speciale activiteit kunnen bij het Dorpsplatform terecht voor wat extra financiële steun.’

Maandelijkse enquête
Het Dorpsplatform is altijd op zoek naar mensen die mee willen denken over actuele thema’s. Dat kan door lid te worden van een werkgroep, maar ook door je aan te melden als  Dorpsplatformparticipant (DPP’er). Lorraine: ‘Als DPP’er ontvang je iedere maand een enquête via de e-mail, zodat je kunt meedenken over actuele thema’s. Wij zoeken altijd mensen die op deze manier mee willen denken. Als Dorpsplatform weten wij zo steeds beter wat er speelt en leeft onder inwoners.’ Aanmelden als Dorpsplatformparticipant? Of wil je meer weten over de leefbaarheidssubsidie? Bezoek de website van het Dorpsplatform via www.dorpsplatform.nl of stuur een e-mail naar info@dorpsplatform.nl.