Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel pakt de draad weer op!

Na een periode van stilstand heeft de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel de draad weer opgepakt. Intussen is er al overleg in de Werkgroep Verkeer Laarbeek geweest en zijn er stappen in het ANPR-project gezet.

Alles lag stil
Op 4 maart vond de laatste openbare bijeenkomst plaats van de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel. Een opvallend resultaat van deze bijeenkomst was de toezegging van de gemeente om een werkgroep te formeren die de problematiek van het doorgaand verkeer in Aarle-Rixtel gaat aanpakken. Ook is er toen een presentatie gegeven over het meten van verkeersstromen met camera’s. Het Coronavirus bracht vervolgens alles tot stilstand. Nadat begin juli het Dorpsplatform weer aan de slag is gegaan heeft ook de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel de draad weer opgepakt.

Werkgroep Verkeer Laarbeek
De gemeentelijke Werkgroep Verkeer Laarbeek is een overleg waar gemeente, politie en vertegenwoordigers van de werkgroepen verkeer van de 4 kernen aan deelnemen. Begin juli was er voor het eerst na de lockdown weer een overleg. Voor Aarle-Rixtel zijn 2 punten interessant:
– Uit het budget voor het oplossen van verkeersknelpunten is een bedrag gereserveerd voor het ANPR-project (zie hieronder). Daarnaast is er nog een klein deel van het budget over voor bijv. het plaatsen van een extra verkeersbord, de aanleg van een zebrapad of het maken van een asverlegging. De werkgroepen verkeer is gevraagd met een voorstel te komen.
– De wethouder verkeer heeft toegezegd dat de gemeente na de zomervakantie wil starten met een werkgroep die de aanpak van de knelpunten en aanpassing van de Dorpsstraat gaat opstellen. Het Dorpsplatform is gevraagd een voorstel te maken voor mogelijke deelnemers van deze werkgroep.

ANPR (Automatic Number Plate Recognition) project
Het ANPR-project is een initiatief van de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel dat samen met een Helmonds adviesbureau wordt uitgewerkt. Het gaat om het meten van verkeersstromen met camera’s die automatisch kentekens herkennen. Het bureau heeft nu een camera binnen. Eerste actie is de installatie en het gebruik onder de knie te krijgen. Vervolgens komt er een praktijktest in een gecontroleerde omgeving. Daarna volgt een live-test, waarschijnlijk in de Dorpsstraat. Met de verworven ervaringen gaan de ge├»nteresseerde gemeentes gevraagd worden of zij willen participeren.

Hoe verder?

  1. De werkgroep gaat met de gemeente in overleg om uit het budget verkeersknelpunten een bedrag te mogen besteden aan een proef met een verkeersmaatregel in de Dorpsstraat.
  2. De werkgroep gaat binnenkort een oproep voor deelnemers uitsturen voor de Werkgroep “Aanpak Doorgaand Verkeer” (voorlopige benaming).
  3. Momenteel worden de testen met de ANPR-camera uitgevoerd. Daarna worden de gemeentes die interesse hebben, benaderd om tot een feitelijke invoering te komen.
  4. De werkgroep hoopt in het najaar weer een openbare bijeenkomst te kunnen organiseren. Vanzelfsprekend hangt dit af van de dan geldende corona-maatregelen.

Meer weten of vragen? Stuur dan een e-mail te sturen naar verkeer@dorpsplatform.nl.

Facebook