Voor het stimuleren van leefbaarheid en levendigheid in ons dorp!

Als geen ander weet Dorpsplatform Aarle-Rixtel wat er speelt en leeft in het dorp. Wij zijn op de hoogte van zaken en ontwikkelingen in Aarle-Rixtel en leveren een belangrijke bijdrage voor het in stand houden van de leefbaarheid in onze kern. Wij zijn een groep van betrokken dorpsgenoten en dan ook geen gekozen vertegenwoordigers of afgevaardigden van het dorp. Ons voornaamste doel is de leefbaarheid in Aarle-Rixtel te bevorderen. Om dit te bereiken zijn wij opgericht als een stichting, waarin we als bestuursleden samenwerken met vrijwilligers uit Aarle-Rixtel. Met zijn allen zetten wij ons in voor allerlei zaken en thema’s die voor de leefbaarheid en levendigheid in ons dorp belangrijk zijn. Lees hier meer over het Dorpsplatform.

Hoe kunnen wij jou verder helpen?!

Projecten in beeld

Verkeersmaatregelen 'doorgaande weg'

Beweegtuin & wandelroutes

Bekijk onze toekomstvisie voor Aarle-Rixtel in 2030!

Een toekomstvisie beschrijft ideeën over hoe de toekomst er uit zal zien. Maar het geeft ook aan wat er dan gerealiseerd mag zijn. Het zorgen voor meer leefbaarheid en levendigheid in het dorp staat centraal in de missie van Dorpsplatform Aarle-Rixtel. Om die reden hebben wij het thema ‘leefbaarheid’ als richting gebruikt bij het opstellen van dit document. Naast het ’toekomstplaatje van 2030′ hebben we ook een gewenste richting opgeschreven in de vorm van een advies voor Gemeente Laarbeek. Lees hier ‘Aarle-Rixtel 2030: een toekomstvisie’

De toekomstvisie zoals gestuurd naar het College van B&W van gemeente Laarbeek kun je hier bekijken en lezen (versie 20 augustus 2020)

Volg ons op Facebook!
Zo blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen.